TRIFACTOR VIETNAM

NATIONAL DUATHON / TRIATHLON CHAMPIONSHIP 2021

Race Start In...

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

NATIONAL

DUATHLON / TRIATHLON CHAMPIONSHIP 2020

Các cự ly / Race Category

(Tiếng Anh + Tiếng Việt giống nhau)

Enduro

Standard

Sprint

Enduro (RELAY)

Duathlon

TRI-Factor không chỉ đơn thuần là một sự kiện thi đấu dành cho ba môn bơi, đạp xe, và chạy bộ, mà còn là một nơi dành cho tất cả Vận Động Viên có cùng sở thích và đam mê cho bộ môn Ba môn phối hợp được gặp gỡ và giao lưu.

Ở TRI-Factor, chúng tôi cam kết đem đến cho Vận Động Viên những trải nghiệm và thử thách mang đẳng cấp quốc tế, và an toàn với nhiều trình độ và cấp độ khác nhau, từ những cự ly dành cho người mới tham gia và muốn thử sức với một bộ môn thể thao mới cho đến những Vận Động Viên tập luyện Ba môn phối hợp để có được một lối sống lành mạnh, và những Vận Động Viên chuyên nghiệp muốn thử thách và chiến thắng bản thân ở những giải đấu chuyên nghiệp dành cho các Vận Động Viên Ba môn phối hợp ở Châu Á (Triathlon Asian Championship).

TRI-Factor is more than just swimming, cycling, and running races in Asia. It is bringing together people who share the same love and passion for the sport of triathlon. TRI-Factor is about fostering an all-inclusive and welcoming triathlon community for all skill levels.

TRI-Factor is committed to providing access to well-organized world-class swim, bike, and run events that are fun, safe, and challenging. We provide innovative to standard distance formats for newbies who just want to enjoy their first triathlon race, to seasoned triathletes who want to live a healthy lifestyle, to the elite triathletes testing their limits to win a Triathlon Asian Championship.

Bản đồ đường đua

Cự ly TRI-Factor Enduro Distance

Bơi: khu vực bãi biển trước Khu Du Lịch Biển Đông (02 vòng).

Đạp xe: Khu Du Lịch Biển Đông – Thùy Vân – Nguyễn An Ninh – 3 tháng 2/QL51C (đến vòng xoay Cầu Cửa Lấp quay lại) – 3 tháng 2 –  Nguyễn An Ninh –  Thuỳ Vân – Khu Du Lịch Biển Đông (04 vòng).

Chạy bộ: Khu Du Lịch Biển Đông – Thùy Vân – Hạ Long (đến Nhà hàng Gành Hào 2 quay lại) – Hạ Long – Thuỳ Vân – Khu Du Lịch Biển Đông (02 vòng).

TRI-Factor Enduro  | 1.5km Bơi, 76km Đạp xe, 20km Chạy bộ

Ngày thi đấu: 11/04/2021

Xuất phát: Khu Du Lịch Biển Đông

Về đích: Khu Du Lịch Biển Đông

Thời gian xuất phát: 06:45AM

Thời gian CUT-OFF: 7 tiếng – Bơi: 1 tiếng, Đạp xe: 3 tiếng, Chạy bộ: 3 tiếng

 

Cự ly TRI-Factor Standard Distance

Bơi: khu vực bãi biển trước Khu Du Lịch Biển Đông (02 vòng).

Đạp xe: Khu Du Lịch Biển Đông – Thùy Vân – Nguyễn An Ninh – 3 tháng 2/QL51C (đến vòng xoay Cầu Cửa Lấp quay lại) – 3 tháng 2 – Nguyễn An Ninh – Thuỳ Vân – Khu Du Lịch Biển Đông (02 vòng).

Chạy bộ: Khu Du Lịch Biển Đông – Thuỳ Vân – Hạ Long (đến Nhà hàng Gành Hào 2 quay lại) – Hạ Long – Thuỳ Vân – Khu Du Lịch Biển Đông (01 vòng).

TRI-Factor Standard Distance | 1.5km Bơi, 40km Đạp xe, 10km Chạy bộ

Ngày thi đấu: 11/04/2021

Xuất phát: Khu Du Lịch Biển Đông

Về đích: Khu Du Lịch Biển Đông

Thời gian xuất phát: 7:15AM

Thời gian CUT-OFF: 4 tiếng 30 phút – Bơi: 1 tiếng, Đạp xe: 2 tiếng, Chạy bộ: 1 tiếng 30 phút

Cự ly Sprint Distance

Bơi: khu vực bãi biển trước Khu Du Lịch Biển Đông (01 vòng).

Đạp xe: Khu Du Lịch Biển Đông – Thuỳ Vân – Nguyễn An Ninh – 3 tháng 2/QL51C (đến Vòng xoay Cầu Cửa Lấp quay lại) – 3 tháng 2 – Nguyễn An Ninh – đường Thuỳ Vân – Khu Du Lịch Biển Đông (01 vòng).

Chạy bộ: Khu Du Lịch Biển Đông – Thùy Vân – Hạ Long (đến trước tượng Chúa Kitô vua quay lại) – Hạ Long –  Thủy Vân – Khu Du Lịch Biển Đông (01 vòng).

Sprint Distance  | 750m Bơi, 22km Đạp xe, 5km Chạy bộ

Ngày thi đấu: 11/04/2021

Xuất phát: Khu Du Lịch Biển Đông

Về đích: Khu Du Lịch Biển Đông

Thời gian xuất phát: 7:40 AM

Thời gian CUT-OFF: 2 tiếng 45 phút – Bơi: 40 phút, Đạp xe: 1 tiếng, Chạy bộ: 1 tiếng

 

Cự ly TRI-Factor Enduro (RELAY)

Bơi: khu vực bãi biển trước Khu Du Lịch Biển Đông (02 vòng).

Đạp xe: Khu Du Lịch Biển Đông – Thùy Vân – Nguyễn An Ninh – 3 tháng 2/QL51C (đến vòng xoay Cầu Cửa Lấp quay lại) – 3 tháng 2 –  Nguyễn An Ninh –  Thuỳ Vân – Khu Du Lịch Biển Đông (04 vòng).

Chạy bộ: Khu Du Lịch Biển Đông – Thùy Vân – Hạ Long (đến Nhà hàng Gành Hào 2 quay lại) – Hạ Long – Thuỳ Vân – Khu Du Lịch Biển Đông (02 vòng).

TRI-Factor Enduro  | 1.5km Bơi, 76km Đạp xe, 20km Chạy bộ

Ngày thi đấu: 11/04/2021

Xuất phát: Khu Du Lịch Biển Đông

Về đích: Khu Du Lịch Biển Đông

Thời gian xuất phát: 06:45 AM

Thời gian CUT-OFF: 7 tiếng – Bơi: 1 tiếng, Đạp xe: 3 tiếng, Chạy bộ: 3 tiếng

Cự ly Duathlon Standard Distance

Chạy bộ: Khu Du Lịch Biển Đông – Thuỳ Vân – Hạ Long (đến Nhà hàng Gành Hào 2 quay lại) – Hạ Long – Thuỳ Vân – Khu Du Lịch Biển Đông (02 vòng).

Đạp xe: Khu Du Lịch Biển Đông – Thùy Vân – Nguyễn An Ninh – 3 tháng 2/QL51C (đến vòng xoay Cầu Cửa Lấp quay lại) – 3 tháng 2 – Nguyễn An Ninh – Thuỳ Vân – Khu Du Lịch Biển Đông (02 vòng).

Chạy bộ: Khu Du Lịch Biển Đông – Thuỳ Vân – Hạ Long (đến Nhà hàng Gành Hào 2 quay lại) – Hạ Long – Thuỳ Vân – Khu Du Lịch Biển Đông (01 vòng)

Duathlon Standard Distance  | 10km Chạy bộ, 40km Đạp xe, 5km Chạy bộ

Ngày thi đấu: 11/04/2021

Xuất phát: Khu Du Lịch Biển Đông

Về đích: Khu Du Lịch Biển Đông

Thời gian xuất phát: 07:45 AM

Thời gian CUT-OFF: 4 tiếng 15 phút – Chạy bộ lần 1: 1 tiếng 30 phút, Đạp xe: 1 tiếng 45 phút, Chạy bộ lần 2: 1 tiếng

 

Route Maps

TRI-Factor Enduro Category

Swim: Bien Dong Ocean Park (02 rounds)

Bike: Bien Dong Ocean Park – Thuy Van street – Nguyen An Ninh street – 3 thang 2 street / 51C highway (then return at Cầu Cửa Lấp roundabout) – 3 thang 2 street – Nguyen An Ninh street – Thuy Van street – Bien Dong Ocean Park (04 rounds).

Run: Bien Dong Ocean Park – Thuy Van street – Ha Long street (then return at Ganh Hao 2 restaurant) – Ha Long street – Thuy Van street – Bien Dong Ocean Park (02 rounds).

TRI-Factor Enduro  | 1.5km Swim, 76km Bike, 20km Run

Race date: 11 April, 2021

Start line: Bien Dong Ocean Park

Finish : Bien Dong Ocean Park

Start time: 06:45AM

CUT-OFF time: 7 hours – Swim: 1 hour, Bike: 3 hour, Run: 3 hours

 

TRI-Factor Standard Category

Swim: Bien Dong Ocean Park (02 rounds).

Bike: Bien Dong Ocean Park – Thuy Van street – Nguyen An Ninh street – 3 thang 2 street / 51C highway (then return at Cau Cua Lap roundabout) – 3 thang 2 street – Nguyen An Ninh street – Thuy Van street – Bien Dong Ocean Park (02 rounds).

Run: Bien Dong Ocean Park – Thuy Van street – Ha Long street (then return at Ganh Hao 2 restaurant) – Ha Long street – Thuy Van street – Bien Dong Ocean Park (01 round).

TRI-Factor Standard Distance | 1.5km Swim, 40km Bike, 10km Run

Race date: 11 April, 2021

Start line: Bien Dong Ocean Park

Finish line: Bien Dong Ocean Park

Start time: 7:15AM

CUT-OFF time: 4 hours 30 mins – Swim: 1 hour, Bike: 2 hours, Run: 1 hour 30 mins

 

Sprint Category

Swim: Bien Dong Ocean Park (01 round).

Bike: Bien Dong Ocean Park – Thuy Van street – Nguyen An Ninh street – 3 thang 2 street / 51C highway (return at Cầu Cửa Lấp roundabout) – 3 thang 2 street – Nguyen An Ninh street – Thuỳ Vân street – Bien Dong Ocean Park (01 round).

Run: Bien Dong Ocean Park – Thuy Van street – Ha Long street (return at in front of Christ the King statue) – Ha Long street –  Thuy Van street – Bien Dong Ocean Park (01 round).

Sprint Distance  | 750m Swim, 22km Bike, 5km Run

Race date: 11 April, 2021

Start line: Bien Dong Ocean Park

Finish line: Bien Dong Ocean Park

Start time: 7:40 AM

CUT-OFF time: 2 hours 45 mins – Swim: 45 mins, Bike: 1 hour, Run: 1 hour

 

TRI-Factor Enduro Category (RELAY)

Swim: Bien Dong Ocean Park (02 rounds).

Bike: Bien Dong Ocean Park – Thuy Van street – Nguyen An Ninh street – 3 thang 2 street / 51C highway (return at Cầu Cửa Lấp roundabout) – 3 thang 2 street –  Nguyen An Ninh street –  Thuy Van street – Bien Dong Ocean Park (04 rounds).

Run: Bien Dong Ocean Park – Thuy Van street – Ha Long street (return at Ganh Hao 2 restaurant) – Ha Long street – Thuy Van street – Bien Dong Ocean Park (02 rounds).

TRI-Factor Enduro  | 1.5km Swim, 76km Bike, 20km Run

Race date: 11 April, 2021

Start line: Bien Dong Ocean Park

Finish line: Bien Dong Ocean Park

Start time: 06:45 AM

CUT-OFF time: 7 hours – Swim: 1 hour, Bike: 3 hour, Run: 3 hours

 

Duathlon Standard Category

Run: Bien Dong Ocean Park – Thuy Van street – Ha Long street (return at Ganh Hao 2 restaurant) – Ha Long street – Thuy Van street – Bien Dong Ocean Park (02 rounds).

Bike: Bien Dong Ocean Park – Thuy Van street – Nguyen An Ninh street – 3 thang 2 street / 51C highway (return at Cầu Cửa Lấp roundabout) – 3 thang 2 street – Nguyen An Ninh street – Thuy Van street – Bien Dong Ocean Park (02 rounds).

Run: Bien Dong Ocean Park – Thuy Van street – Ha Long street (return at Ganh Hao 2 restaurant) – Ha Long street – Thuy Van street – Bien Dong Ocean Park (01 round)

Duathlon Standard Distance  | 10km Run, 40km Bike, 5km Run.

Race date: 11 April, 2021

Start line: Bien Dong Ocean Park

Finish line: Bien Dong Ocean Park

Start line: 07:45 AM

CUT-OFF time: 4 hours 15 mins – First run: 1 hour 30 mins, Bike: 1 hour 45 mins, second run: 1 hour

 

ĐỘ TUỔI QUY ĐỊNH / AGE REQUIREMENT

 • Tất cả Vận Động Viên tham gia phải đủ 18 tuổi trở lên tính đến năm thi đấu.
 • All participating athletes must be 18 years of age or older by the competition year.

 

CHÍNH SÁCH HOÀN HỦY THAY ĐỔI THÔNG 

1. NHỮNG AI ĐƯỢC THAY ĐỔI THÔNG TIN / THAY ĐỔI CỰ LY THI ĐẤU

 • Là Vận Động Viên đăng ký tham gia chương trình thông qua cổng đăng ký https://123go.vn/ hoặc thông qua đăng ký Nhóm/Câu Lạc Bộ
 • Các đăng ký thuộc các chương trình khuyến mãi khác không được thay đổi thông tin, hoặc/và thay đổi cự ly thi đấu

 

2. LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN THAY ĐỔI THÔNG TIN / THAY ĐỔI CỰ LY THI ĐẤU

 –  Mọi thay đổi, vui lòng đăng nhập tài khoản của bạn và thực hiện thay đổi trực tiếp từ tài khoản đăng ký trên trang 123go.vn hoặc liên hệ vớ Ban Tổ Chức

 –  Mỗi đăng ký chỉ được thay đổi một (01) lần duy nhất, thời hạn để gửi các yêu cầu về thay đổi thông tin / thay đổi cự ly thi đấu đến 17:00 ngày 01 tháng 04 năm 2021. Mọi yêu cầu gửi sau thời gian này sẽ không được thực hiện.

 

3. TÔI CÓ PHẢI TRẢ THÊM PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN THAY ĐỔI THÔNG TIN / THAY ĐỔI CỰ LY THI ĐẤU

 –   Phí thay đổi: 400,000VND/lần đối với các yêu cầu thay đổi thông tin liên quan đến các thay đổi thông tin người thi đấu (chỉ áp dụng cho thay đổi thông tin người thi đấu cùng cự ly), size áo, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, thông tin y tế …

 –   Thay đổi cự ly thi đấu, Vận Động Viên phải trả thêm phí chênh lệch giữa hai cự ly (nếu có)

 

TRANSFER / CHANGE RACE CATEGORY

1. WHO ARE ENTITLED FOR TRANSFER / CHANGE RACE CATEGORY

 –   Athletes who registered via our official registration portal at https://123go.vn/ or via your Group / Club registration

 –   Registrations under other promotions are not entitled for transfer and/or change race category

2. HOW CAN I PROCEED MY TRANSFER / CHANGE RACE CATEGORY REQUEST?

 –  Log in your 123go.vn account and submit your request accordingly

 –  Each participant is allowed to make one (01) time for transfer and/or change race category. Deadline for sending transfer / change race category requests is on 17:00 April 1st, 2021. Any requests sent after this time will not be processed. 

3. DO I NEED TO PAY EXTRA FEES TO PROCEED WITH MY TRANSFER / CHANGE RACE CATEGORY REQUEST?

– Fee: 400,000VND / time for any change in general information such as athlete name (applied for the same race category with original registration), DOB, event T-shirt size, email address, medical information.

– For change race category, athletes need to pay additional fee for fare difference.

VẬT DỤNG CẦN CHUẨN BỊ – LIST OF MANDATORY ITEMS

 

1. Nước uống/ Water supply

 • Vận Động Viên cần trang bị đủ nước cho cá nhân mình
 • Participants need to be equipped with an individually sufficient supply of water
 • Cần trang bị thanh năng lượng để bổ sung năng lượng trong khi thi đấu
 • Participants need to be equipped with energy bars to recharge during the competition

2. Nón bảo hiểm/ Helmet

 • Vận Động Viên phải luôn đội nón bảo hiểm trong khi tham gia thi đấu nội dung đạp xe
 • Participants must always wear a helmet in the bike course

3. Quần áo/ Clothes

 • Vận Động Viên không được tham gia thi đấu với thân trần
 • Participants must not be shirtless in the competition

4. Giày/ Shoes

 • Vận Động Viên phải luôn mang giày, không được đi dép hoặc chân trần khi tham gia thi đấu nội dung đạp xe và chạy bộ (Vận Động viên có thể sử dụng dép chạy bộ khi tham gia thi đấu nội dung chạy bộ)
 • Participants must always wear their shoes. Slippers and barefoot are not allowed in the bike course and run course (Participants can wear jogging sandals in the run course)

5. Thanh năng lượng/ Energy Bar

 • Cần trang bị thanh năng lượng để bổ sung năng lượng trong khi thi đấu.
 • Participants need to be equipped with energy bars to recharge during the competition.

 

 

 

 

QUY TRÌNH NHẬN

 1. Kiểm tra số BIB
 2. Điền Biên bản miễn trừ trách nhiệm
 3. Kiểm tra thông tin
 4. Nhận & kiểm tra race kit
 5. Check in xe đạp

 

QUY ĐỊNH CHUNG

– Người nhận (Vận Động Viên) race-kit phải đảm bảo cung cấp thông tin chính xác và chịu trách nhiệm với thông tin mình cung cấp.

– Kiểm tra kỹ race-kit trước khi rời quầy. Ban Tổ Chức sẽ không chịu trách nhiệm khi người nhận rời quầy .

– Vận động viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên Chip-tag. Ban Tổ Chức sẽ không chịu trách nhiệm nếu Vận Động Viên không kiểm tra trước khi xác nhận chính xác.

VẬN ĐỘNG VIÊN

– CMND/ Passport (Bản cứng hoặc điện tử)

– Email xác nhận đăng ký (Bản cứng hoặc điện tử)

– Biên bản miễn trừ trách nhiệm (Bản cứng)

 RACEKIT PICKUP

 1. Check BIB number
 2. Fill out Waiver
 3. Check information
 4. Pick – up & Check race kit
 5. Bike check-in

COMMON RULES

 • The recipient (Athlete) race-kit must ensure that the information is correct and is responsible for the information they provide.
 • Check the race-kit carefully before leaving the counter. The Organizer will not take responsibility when the receiver leaves the counter.
 • Athletes must carefully check the information on the Chip-tag. Organizers will not be responsible if the athlete does not check before confirming the accuracy.

RUNNER

 • Confirmation email of registration with your Bib Number (hard copy or digital)
 • Your ID/Passport (hard copy or digital)
 • Your signed indemnity (hard copy)

THỜI GIAN

(Time)

CỰ LY

(Category)

GIÁ EXTEND

(08/03 – 30/03/2021)

Enduro

4,290,000

Standard

3,740,000

Sprint

3,190,000

Enduro (RELAY)

6,600,000

Duathlon

3,740,000

Gala Dinner Ticket for racer’s partners and accompanies

330,000

 

 

 

 

* Giải thưởng sẽ bao gồm hiện kim và hiện vật đến từ Nhà Tài Trợ

* Prizes will be in cash and sponsored products or services

 

 

 

 

*Góc ảnh TNV*

 Đội ngũ tình nguyện viên của TRI-Factor Vung Tau Vietnam tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết chính là biểu tượng của chương trình. Các bạn yêu thích thể thao, nhiệt tình sẵn sàng cổ vũ và giúp đỡ Vận Động Viên, cũng như tất cả những người tham gia sự kiện, từ thời điểm nhận race-kit cho cho đến vạch xuất phát và về đích với nụ cười thân thiện.

As a TRI-Factor volunteer, you will be instrumental in ensuring that our racers and spectators have an epic experience at the event.

(phân chia theo cự ly, trước khi vào từng cự ly, update nội dung bên dưới)

Ban Tổ Chức sự kiện có quyền thay đổi ngày, sửa đổi tuyến đường hoặc loại bỏ các trạm cứu trợ, hoặc thậm chí hủy bỏ sự kiện trong các trường hợp bất khả kháng; bao gồm, nhưng không giới hạn, hỏa hoạn, chiến tranh, hành động khủng bố, điều kiện khí hậu đặc biệt, thiên tai, hoặc vì lý do an ninh hoặc lệnh chính đáng của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Người tham gia sẽ không được hoàn lại tiền.

The event’s organizers reserve the right to change the date, modify the route or eliminate aid stations, or even cancel the event in cases of force majeure; which includes, but is not limited to, fire, war, acts of terrorism, exceptional climatic conditions, natural disasters, or for security reasons or justified orders from a competent authority. In this case, no refund will be given to the Participants.

RACE RESULTS

2021 TRIFACTOR

SERIES CALENDAR

SINGAPORE

 

Postponed to 2021
RUN & RUN-SWIM CHALLENGE

East Coast Park, Casuarina Grove

VIEW DETAILS

 

Postponed to 2021
TRIATHLON NATIONAL CHAMPIONSHIP

East Coast Park, Angsana Green

VIEW DETAILS

PHILIPPINES
MARCH 1, 2020
NATIONAL DUATHLON CHAMPIONSHIP

Clark, Pampanga

VIEW DETAILS

VIETNAM
11 April 2021
TRIATHLON NATIONAL CHAMPIONSHIP

Vung Tau

VIEW DETAILS

INDONESIA
TBA
TRIATHLON & DUATHLON FESTIVAL

Belitung

VIEW DETAILS

MALAYSIA
TBA
INTERNATIONAL TRIATHLON

Putrajaya

VIEW DETAILS

THAILAND
TBA
SWIM-BIKE-RUN

Hua Hin

VIEW DETAILS

CHINA
TBA
ASIAN TRIATHLON CHAMPIONSHIP

Quzhou

VIEW DETAILS

FOLLOW US

The event organizers, volunteers and local police did a really great job of closing the roads and keeping them closed – not an easy task in Vietnam.

Off the bike and onto the run, the sun was out and it was hot. I wanted to run right into the ocean to cool down, but soon enough I was near the finish and a cold Saighon beer!

Mitch Robins

Top Male, TF Enduro

We are ecstatic with the success of the inaugural race in Vietnam. I am humbly honored to have many international participants racing in this TRIFACTOR race.

I do look forward to work with our partners Key Power Sports Vietnam and Vietnam MTB Series to grow the TRIFACTOR vision further in Vietnam. 

Elvin Ting

Managing Director, OrangeRoom Events