TriFactor Dong Nai 2022

THÔNG TIN GIẢI / INTRODUCTION

TriFactor không chỉ đơn thuần là một sự kiện thi đấu dành cho ba môn bơi, đạp xe, và chạy bộ, mà còn là một nơi dành cho tất cả Vận Động Viên có cùng sở thích và đam mê cho bộ môn Ba môn phối hợp được gặp gỡ và giao lưu.

Ở TriFactor, chúng tôi cam kết đem đến cho Vận Động Viên những trải nghiệm và thử thách mang đẳng cấp quốc tế, và an toàn với nhiều trình độ và cấp độ khác nhau, từ những cự ly dành cho người mới tham gia và muốn thử sức với một bộ môn thể thao mới cho đến những Vận Động Viên tập luyện Ba môn phối hợp để có được một lối sống lành mạnh, và những Vận Động Viên chuyên nghiệp muốn thử thách và chiến thắng bản thân ở những giải đấu chuyên nghiệp dành cho các Vận Động Viên Ba môn phối hợp ở Châu Á (Triathlon Asian Championship).

TriFactor is more than just a swimming, cycling, and running race in Asia, it is bringing together people who share the same love and passion for the sport of triathlon. TriFactor is about fostering an all-inclusive and welcoming triathlon community of all skill levels.

TriFactor is committed to provide access to well-organized world-class swim, bike, and run events that are safe, fun, and challenging. We provide innovative standard distance formats for newbies who just want to enjoy their first triathlon race, for seasoned Triathletes who want to pursue a healthy lifestyle, for the elite triathletes to test their limits to win a Triathlon Asian Championship.

14 AUG 2022

VIetnam

Tri An, Dong Nai

Race Start In...

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Late Comer Registration until 31st July

FOLLOW US

7 RACE CATEGORIES AVAILABLE

INDIVIDUAL TRIATHLON

SPRINT

INDIVIDUAL

STANDARD

INDIVIDUAL

ENDURO

INDIVIDUAL

RELAY

DUATHLON

TRIFACTOR DUATHLON

INDIVIDUAL

KIDS DUATHLON 7-13 YO

INDIVIDUAL

KIDS DUATHLON 14-17 YO

INDIVIDUAL

ENTITLEMENTS

* Giải thưởng sẽ bao gồm hiện kim và hiện vật đến từ Nhà Tài Trợ

* Prizes will be in cash and sponsored products or services

HẠNG MỤC

(Nam & Nữ)

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

(Male & Female)

1st

2nd

3rd

ENDURO

6,000,000

4,000,000

2,000,000

STANDARD

5,000,000

3,000,000

1,500,000

SPRINT

3,000,000

2,000,000

1,500,000

RELAY

9,000,000

6,000,000

3,000,000

DUATHLON

3,000,000

2,000,000

1,500,000

KIDS DUATHLON 7 – 9

1,000,000

700,000

500,000

KIDS DUATHLON 10 – 11

1,200,000

700,000

500,000

KIDS DUATHLON 12 – 13

1,500,000

700,000

500,000

KIDS DUATHLON 14 – 17

1,500,000

700,000

500,000

 

THỜI GIAN

(Time)

CỰ LY

(Category)

ĐĂNG KÝ TIÊU CHUẨN

Standard

 

(30/05/2022 – 30/06/2022)

ĐĂNG KÝ TRỄ

Extend

 

(01/07/2022 – 31/07/2022

ENDURO

3,740,000

4,290,000

STANDARD

3,190,000

3,740,000

SPRINT

2,750,000

3,190,000

RELAY

6,600,000

6,600,000

DUATHLON

3,190,000

3,740,000

KIDS DUATHLON

385,000

385,000

 

*Vé đã bao gồm TGGT  8% / Price include the VAT  

 

 

Ban Tổ Chức sự kiện có quyền thay đổi ngày, sửa đổi tuyến đường hoặc loại bỏ các trạm cứu trợ, hoặc thậm chí hủy bỏ sự kiện trong các trường hợp bất khả kháng; bao gồm, nhưng không giới hạn, hỏa hoạn, chiến tranh, hành động khủng bố, điều kiện khí hậu đặc biệt, thiên tai, hoặc vì lý do an ninh hoặc lệnh chính đáng của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Người tham gia sẽ không được hoàn lại tiền.

The event’s organizers reserve the right to change the date, modify the route or eliminate aid stations, or even cancel the event in cases of force majeure; which includes, but is not limited to, fire, war, acts of terrorism, exceptional climatic conditions, natural disasters, or for security reasons or justified orders from a competent authority. In this case, no refund will be given to the Participants.

CỰ LY ENDURO / ENDURO DISTANCE

Nội dung thi đấu Category distance
1.5km Bơi, 80km Đạp xe, 20km Chạy bộ Swim 1.5km, Bike 80km, Run 20km
Ngày thi đấu Race date
14/08/2022 14/08/2022
Điểm xuất phát và về đích Start & finish line
Trung Tâm Sinh thái Văn hoá Lịch sử chiến khu D, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Ecology & Cultural History War Zone D Center, Ma Da, Vinh Cuu, Dong Nai Province
Thời gian xuất phát Start time
06:45AM 06:45AM

TỔNG THỜI GIAN GIỚI HẠN CHO PHÉP CỰ LY ENDURO: 7 TIẾNG

BƠI – 1 TIẾNG

ĐẠP – 3 TIẾNG

CHẠY – 3 TIẾNG

TOTAL CUT-OFF TIME FOR ENDURO DISTANCE: 7 HOURS

SWIM – 1 HOUR

BIKE – 3 HOURS

RUN – 3 HOURS

CỰ LY STANDARD / STANDARD DISTANCE

Nội dung thi đấu Category distance
1.5km Bơi, 40km Đạp xe, 10km Chạy bộ Swim 1.5km, Bike 40km, Run 10km
Ngày thi đấu Race date
14/08/2022 14/08/2022
Điểm xuất phát và về đích Start & finish line
Trung Tâm Sinh thái Văn hoá Lịch sử chiến khu D, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Ecology & Cultural History War Zone D Center, Ma Da, Vinh Cuu, Dong Nai Province
Thời gian xuất phát Start time
07:15AM 07:15AM

TỔNG THỜI GIAN GIỚI HẠN CHO PHÉP CỰ LY STANDARD: 4 TIẾNG 30 PHÚT

BƠI – 1 TIẾNG

ĐẠP – 2 TIẾNG

CHẠY – 1 TIẾNG 30 PHÚT

TOTAL CUT-OFF TIME FOR STANDARD DISTANCE: 4 HOURS 30 MINUTES

SWIM – 1 HOUR

BIKE – 2 HOURS

RUN – 1 HOURS 30 MINUTES

CỰ LY SPRINT / SPRINT DISTANCE

Nội dung thi đấu Category distance
750m Bơi, 20km Đạp xe, 5km Chạy bộ Swim 750M, Bike 20km, Run 5km
Ngày thi đấu Race date
14/08/2022 14/08/2022
Điểm xuất phát và về đích Start & finish line
Trung Tâm Sinh thái Văn hoá Lịch sử chiến khu D, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Ecology & Cultural History War Zone D Center, Ma Da, Vinh Cuu, Dong Nai Province
Thời gian xuất phát Start time
07:25AM 07:25AM

TỔNG THỜI GIAN GIỚI HẠN CHO PHÉP CỰ LY SPRINT: 2 TIẾNG 45 PHÚT

BƠI – 45 MINUTES

ĐẠP – 1 TIẾNG

CHẠY – 1 TIẾNG

TOTAL CUT-OFF TIME FOR SPRINT DISTANCE: 2 HOURS 45 MINUTES

SWIM – 45 MINUTES

BIKE – 1 HOUR

RUN – 1 HOUR

CỰ LY ENDURO REALY / ENDURO RELAY DISTANCE

Nội dung thi đấu Category distance
1.5km Bơi, 80km Đạp xe, 20km Chạy bộ Swim 1.5km, Bike 80km, Run 20km
Ngày thi đấu Race date
14/08/2022 14/08/2022
Điểm xuất phát và về đích Start & finish line
Trung Tâm Sinh thái Văn hoá Lịch sử chiến khu D, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Ecology & Cultural History War Zone D Center, Ma Da, Vinh Cuu, Dong Nai Province
Thời gian xuất phát Start time
06:55AM 06:55AM

TỔNG THỜI GIAN GIỚI HẠN CHO PHÉP CỰ LY RELAY ENDURO: 7 TIẾNG

BƠI – 1 TIẾNG

ĐẠP – 3 TIẾNG

CHẠY – 3 TIẾNG

TOTAL CUT-OFF TIME FOR RELAY ENDURO DISTANCE: 7 HOURS

SWIM – 1 HOUR

BIKE – 3 HOURS

RUN – 3 HOURS

CỰ LY DUATHLON / DUATHLON DISTANCE

Nội dung thi đấu Category distance
10km Chạy lần 1, 40km Đạp xe, 05km chạy lần 2 Run 10km, Bike 40km, Run 05km
Ngày thi đấu Race date
14/08/2022 14/08/2022
Điểm xuất phát và về đích Start & finish line
Trung Tâm Sinh thái Văn hoá Lịch sử chiến khu D, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Ecology & Cultural History War Zone D Center, Ma Da, Vinh Cuu, Dong Nai Province
Thời gian xuất phát Start time
07:45AM 07:45AM

TỔNG THỜI GIAN GIỚI HẠN CHO PHÉP CỰ LY DUATHLON: 4 TIẾNG 15 PHÚT

CHẠY – 1 TIẾNG 30 PHÚT

ĐẠP – 1 TIẾNG 45 PHÚT

CHẠY – 1 TIẾNG

TOTAL CUT-OFF TIME FOR DUATHLON DISTANCE: 4 HOURS 15 MINUTES

RUN – 1 HOUR 30 MINUTES

BIKE – 1 HOUR 45 MINUTES

RUN – 1 HOUR

CỰ LY KIDS DUATHLON 7 – 13 TUỔI / DUATHLON DISTANCE 7 – 13 YEARS OLD

Nội dung thi đấu Category distance
1.5km Chạy lần 1, 5km Đạp xe, 750m chạy lần 2 Run 10km, Bike 40km, Run 750km
Ngày thi đấu Race date
13/08/2022 13/08/2022
Điểm xuất phát và về đích Start & finish line
Trung Tâm Sinh thái Văn hoá Lịch sử chiến khu D, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Ecology & Cultural History War Zone D Center, Ma Da, Vinh Cuu, Dong Nai Province
Thời gian xuất phát Start time
2:10PM 2:10PM

TỔNG THỜI GIAN GIỚI HẠN CHO PHÉP CỰ LY KIDS DUATHLON 7-13 YO: 1 TIẾNG 35 PHÚT

CHẠY – 30 PHÚT

ĐẠP – 45 PHÚT

CHẠY – 20 PHÚT

TOTAL CUT-OFF TIME FOR KIDS DUATHLON 7-13 YO DISTANCE: 1 HOUR 35 MINUTES

RUN – 30 MINUTES

BIKE – 45 MINUTES

RUN – 20 MINUTES

CỰ LY KIDS DUATHLON 14 – 17 TUỔI / DUATHLON DISTANCE 14 – 17 YEARS OLD

Nội dung thi đấu Category distance
5km Chạy lần 1, 10km Đạp xe, 3km chạy lần 2 Run 5km, Bike 10km, Run 3km
Ngày thi đấu Race date
13/08/2022 13/08/2022
Điểm xuất phát và về đích Start & finish line
Trung Tâm Sinh thái Văn hoá Lịch sử chiến khu D, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Ecology & Cultural History War Zone D Center, Ma Da, Vinh Cuu, Dong Nai Province
Thời gian xuất phát Start time
2:00PM 2:00PM

TỔNG THỜI GIAN GIỚI HẠN CHO PHÉP CỰ LY KIDS DUATHLON 14-17 YO: 2 TIẾNG 15 PHÚT

CHẠY – 1 TIẾNG

ĐẠP – 45 PHÚT

CHẠY – 30 PHÚT

TOTAL CUT-OFF TIME FOR KIDS DUATHLON 14-17 YO DISTANCE: 2 HOURS 15 MINUTES

RUN – 1 HOURS

BIKE – 45 MINUTES

RUN – 30 MINUTES

  1. Kiểm tra số BIB / Check BIB number
  2. Điền Biên bản miễn trừ trách nhiệm / Fill out Waiver
  3. Kiểm tra thông tin / Check information
  4. Nhận & kiểm tra race kit / Pick – up & Check race kit
  5. Đăng ký xe đạp / Bike check – in

– Người nhận là Vận Động Viên khi nhận race-kit phải đảm bảo cung cấp thông tin chính xác và chịu trách nhiệm với thông tin mình cung cấp. / The recipient race-kit must ensure that the information is correct and is responsible for the information they provide.

– Kiểm tra kỹ race-kit trước khi rời quầy. Ban Tổ Chức sẽ không chịu trách nhiệm khi người nhận rời quầy. / Check the race-kit carefully before leaving the counter. The Organizer will not take responsibility when the receiver leaves the counter.

– Vận động viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên Chip-tag. Ban Tổ Chức sẽ không chịu trách nhiệm nếu Vận Động Viên không kiểm tra trước khi xác nhận chính xác. / Athletes must carefully check the information on the Chip-tag. Organizers will not be responsible if the athlete does not check before confirming the accuracy.

VẬN ĐỘNG VIÊN / SELF PICKUP

– CMND/ Passport (Bản cứng hoặc điện tử)/ Confirmation email of registration with your Bib Number (hard copy or digital).

– Email xác nhận đăng ký (Bản cứng hoặc điện tử) / Your ID/Passport (hard copy or digital).

– Biên bản miễn trừ trách nhiệm (Bản cứng) / Your signed indemnity (hard copy).

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN / AUTHORIZED PICKUP

TriFactor không được phép uỷ quyền nhận race-kit. / Authorized person is NOT ALLOWED to receive the race kit.

CHÍNH SÁCH HOÀN HỦY THAY ĐỔI THÔNG / TRANSFER / CHANGE RACE CATEGORY

ĐĂNG KÝ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN HOẶC THAY ĐỔI NGƯỜI THI ĐẤU, HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG CHO NGƯỜI KHÁC

– Vận Động Viên có nguyện vọng huỷ suất đăng ký bắt buộc phải gửi yêu cầu đến Ban Tổ Chức thông qua email: info@vietnammtbseries.com và thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ Chức

– Các đăng ký khác ngoài phí thi đấu sẽ không được hoàn tiền nếu bạn hủy đăng ký

– Các thay đổi thành viên trong đội tiếp sức (Relay) sẽ phải trả phí $100 mỗi thành viên. Những yêu cầu gửi sau 31/07/2022 sẽ không được thay đổi thông tin.

PACKAGE REGISTRATION IS NON-REFUNDABLE AND NON-TRANSFERABLE.

– Athletes confirmed in the race who wish to withdraw have to send their request to the Organiser’s email at info@vietnammtbseries.com and follow the Organizer’s guide.

– Any additional purchases paid at the time of entry are non-refundable at any time

– Changes in Relay team members shall be charged 100 USD per change. Any requests after 31/07/2022 will not be changed.

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

Link: https://docs.google.com/document/d/1PJQexk7I4ok9EP3OrujI6r0yaSs2dYtL6zl_jlqGoq8/edit#heading=h.4qytzq6aq45u

CÁCH THỨC DI CHUYỂN / HOW TO GET THERE

Để đến được địa điểm có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô đều được.

Từ trung tâm thành phố Hồ chí Minh có thể đi theo quốc lộ 1K hoặc 1A về Đồng Nai, đến ngã ba Trị An thì quẹo trái về thị trấn Vĩnh An, rồi tìm (tỉnh lộ, đường tỉnh) ĐT 767, sang ĐT 761 hướng về xã Mã Đà, đi qua chốt barie của các anh kiểm lâm bảo vệ rừng, thêm 35 km là tới.

You can move to the race venue by car or motorbike.

From the center of Ho Chi Minh city, you can follow Highway 1K or 1A, the direction of Dong Nai, go to Tri An junction, then turn left to Vinh An town. Next you go straight on provincial road DT 767, towards Ma Da commune, through the barrier post 35 km is the destination.

GỢI Ý NƠI Ở / CAMPSTATION

https://vietnammtbseries.vn/accomodation&transportation

The event organizers, volunteers and local police did a really great job of closing the roads and keeping them closed – not an easy task in Vietnam.

Off the bike and onto the run, the sun was out and it was hot. I wanted to run right into the ocean to cool down, but soon enough I was near the finish and a cold Saighon beer!

Mitch Robins

Top Male, TF Enduro

We are ecstatic with the success of the inaugural race in Vietnam. I am humbly honored to have many international participants racing in this TRIFACTOR race.

I do look forward to work with our partners Key Power Sports Vietnam and Vietnam MTB Series to grow the TRIFACTOR vision further in Vietnam.

Elvin Ting

Managing Director, OrangeRoom Events